Земунска бућка

У Земуну, свега неколико аласа још увек лови сома овим алатом. Такав начин лова практикује се у само пар земаља у свету и по много чему је јединствен. Управо из тог разлога овакве манифестације привлаче велику пажњу такмичара, посетилаца и медија што је идеална прилика за промоцију заштитe и очувањa животне средине, развој туризма и неговањe традиционалних вредности. Намера Европског центра „Дунав“, као организатора је да манифестација постане традиционална, да у времену које долази буде све посећенија и да значајно допринесе развоју локалне заједнице кроз подизање свести о значају живљења у очуваној и здравој животној средини уз коришћење принципа одрживог развоја.