Европски центар "Дунав" настао је из потребе за бригом о утицају човека на природу и животну средину, како би наши потомци добили шансу да живе у здравијем окружењу уз усвајање правилног односа према биљном и животињском свету и коришћењу природних богатстава.

  • Залажемо се за квалитативну промену моралних вредности савременог човека у односу ка његовом окружењу, за контролисану урбанизацију са дефинисаним еколошким приоритетима, при том водећи рачуна да сваки појединац да свој допринос како би на глобалном нивоу био остварен значајан прогрес на пољу заштите и очувања природе и животне средине.
  • Кроз сарадњу са медијима и осталим организацијама са сличним циљевима, као и кроз организоване активности са еколошком позадином, едукације и јавне манифестације, апелујемо на свест грађана у смеру развијања осећаја одговорности ка природном окружењу, као елементарног фактора опстанка, како човека, тако и других живих врста на планети.