Evropski centar "Dunav" nastao je iz potrebe za brigom o uticaju čoveka na prirodu i životnu sredinu, kako bi naši potomci dobili šansu da žive u zdravijem okruženju uz usvajanje pravilnog odnosa prema biljnom i životinjskom svetu i korišćenju prirodnih bogatstava.

  • Zalažemo se za kvalitativnu promenu moralnih vrednosti savremenog čoveka u odnosu ka njegovom okruženju, za kontrolisanu urbanizaciju sa definisanim ekološkim prioritetima, pri tom vodeći računa da svaki pojedinac da svoj doprinos kako bi na globalnom nivou bio ostvaren značajan progres na polju zaštite i očuvanja prirode i životne sredine.
  • Kroz saradnju sa medijima i ostalim organizacijama sa sličnim ciljevima, kao i kroz organizovane aktivnosti sa ekološkom pozadinom, edukacije i javne manifestacije, apelujemo na svest građana u smeru razvijanja osećaja odgovornosti ka prirodnom okruženju, kao elementarnog faktora opstanka, kako čoveka, tako i drugih živih vrsta na planeti.